H ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

H ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ιδρύθηκε το 1990 και από τότε είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE). Το 2000 έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων.

Το 2012 η Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 2,25 εκατομμυρίων ευρώ και βασικό μέτοχο τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Λάμπρο Σκιαδόπουλο πραγματοποίησε αναδιάρθρωση των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, με εισαγωγή νέων επενδυτικών προϊόντων, η γκάμα των οποίων καλύπτει τις σύγχρονες επενδυτικές ανάγκες των πελατών της.

Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ την 31/12/2016 βρισκόταν στην 18η θέση επί συνόλου 54 χρηματιστηριακών εταιρειών, στον πίνακα κατάταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση τον Ετησιο όγκο συναλλαγών.  Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας την 31/12/2016 υπολογίστηκε στο  25,23% (με ελάχιστο απαιτούμενο το 8%). Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά εξαιρουμένης της χρήσης 2010, μέχρι και την χρήση του 2015, και ο φορολογικός έλεγχος του 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ προσφέρει τις Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες:  της Λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών της, της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό, της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, της παροχής επενδυτικών συμβουλών, της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων  ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης  καθώς και τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και της διοικητικής διαχείρησης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, την παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και τη παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή. Οι Κύριες Επενδυτικές και οι παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται επι των σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Από τον Ιούνιο του 2017 η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι  η πρώτη Χρηματιστηριακή Εταιρεία η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαχείριση και λειτουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συμμετοχικής Χρηματοδότησης «Crowdfunding» σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4416/2016 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Συμμετοχικής Χρηματοδότησης «Crowdfunding» με την επωνυμία HELLAS FUND η οποία ανήκει στην διαχείρηση της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ, αναρτώνται επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δίδονται εντολές επενδυτών για την απόκτηση κινητών αξιών.Οι αναρτώμενες επενδυτικές προτάσεις έχουν ελεγχθεί ως προς την βιωσιμότητα και την επενδυτική προοπτική τους από το έμπειρο και πιστοποιημένο από την Ε.Κ επιστημονικό προσωπικό της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στόχος της εταιρείας είναι να εξυπηρετήσει ως Prime Broker Dealer (PBD) και Asset Management Company (ΑΜ) τους πελάτες της με καινοτόμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία επενδύει τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην τεχνολογία (QUANTITAVE & ALGORITHMIC TRADING –CUTTING EDGE PLATFORMS).

Επενδύστε στις Αξίες μας